Chi tiết về thông tư 176 năm 2011 của bộ Tài Chính

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định của dự án đầu tư xây dựng là một trong những thắc mắc cần giải đáp của người dân hiện nay. Điều này thuộc thông tư 176 năm 2011 của bộ Tài Chính, vì vậy hãy cùng đọc bài viết dưới đây để làm rõ vấn đề này nhé!

thông tư 176 năm 2011 của bộ tài chính
Thông tư 176 năm 2011 của bộ Tài Chính

Tìm hiểu về Thông tư 176 năm 2011 của bộ Tài Chính

Đối tượng cần nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là các chủ đầu tư, điều này đã được quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.

Do đó tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được tính theo công thức cụ thể như sau:

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng = Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy như sau:

Nit = Nib – { Nib – Nia x ( Git – Gib ) }
Gia – Gib

Trong đó:

 • Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).
 • Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư (đơn vị tính: giá trị công trình).
 • Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).
 • Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).
 • Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).
 • Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).
thông tư 176 năm 2011 của bộ tài chính
Thu phí thẩm định dự án đầu tư

Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong thông tư còn có quy định rõ về số phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu đối với một dự án đầu tư được xác định theo quy định trên nhưng được khống chế tối đa không quá 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án.

Đối với trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính quyết định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu trên từng dự án cụ thể. Phí thẩm định dự án đầu tư và phí thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ được theo quy định trên với tổng mức đầu tư được phê duyệt làm căn cứ tính thu phí (trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ hay tái định cư đã được phê duyệt trong dự án không được bao gồm).

Đối với những dự án đầu tư quy định phải được cơ quan nhà nước có quyền thẩm định nhưng cơ quan nhà nước không đủ điều kiện thẩm định thì cần trích ra chi phí thuê chuyên gia, tư vấn thẩm định thực hiện theo quy định của Bộ Xây Dựng. Với trường hợp này, cơ quan nhà nước chỉ được thu phí bằng 50% so với mức phí tương ứng theo quy định.

Đối với dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền định dự án đầu tư xây dựng thu tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được để lại 65% trên số phí thẩm định thu được và chuyển cho cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở 25% trên số tiền phí thẩm định thu được và 10% nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với dự án không có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, người quyết định đầu tư có quyền tự tổ chức thẩm định phải nộp 25% trong tiền phí thẩm định sự án đầu tư xây dựng cho cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

Đối với trường hợp dự án bao gồm nhiều loại công trình thì cơ quan quản lý nhà nước phải chủ trì tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở có trách nhiệm phân bổ 25% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng cho các cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

Chi tiết bảng biểu mức thu phí thẩm định dự án

Sau đây là bảng biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Bạn có thể nộp phí tại các cơ quan nhà nước sau:

 • Văn phòng Trung ương Đảng;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • Công báo;
 • Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính)

Tổng mức đầu tư dự án

(tỷ đồng)

<15 25 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 ≥10.000
Tỷ lệ % 0,0190 0,0170 0,0150 0,0125 0,0100 0,0075 0,0047 0,0025 0,0020 0,0010

Và trong bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp chi tiết Thông tư 176 năm 2011 của bộ Tài chính, hy vọng sẽ giúp ích đến cho bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *