Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam – Chức năng, nhiệm vụ thi hành

Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam là cơ quan thuộc tỉnh Quảng Nam. Thông tin địa chỉ của Sở tư pháp như thế nào? Chức năng nhiệm vụ ra sao? Người dân có thể liên hệ đến sở tư pháp trong trường hợp nào? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài viết sau. Hãy đọc để hiểu thêm về ban ngành này nhé.

Trụ sở Sở Tư pháp của tỉnh Quảng Nam
Trụ sở Sở Tư pháp của tỉnh Quảng Nam

Các thông tin liên hệ đến sở tư pháp tỉnh Quảng Nam

Sở tư pháp của tỉnh Quảng Nam là nơi xây dựng, theo dõi và thi hành các chính sách của pháp luật. Sở Tư pháp nắm giữ nhiều nhiệm vụ và quyền hạn, là nơi giải đáp nhiều thắc mắc về pháp luật. Đầu tiên, chúng tôi cung cấp một số thông tin liên hệ đến sở tư pháp Quảng Nam khi người dân cần liên hệ khi có nhu cầu về pháp luật. Thông tin chi tiết như sau:

 • Tên đơn vị: Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
 • Địa chỉ: Sở Tư pháp nằm tại số 06, đường Nguyễn chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
 • Số điện thoại: (0235) 3852244. 
 • Website: sotuphapqnam.gov.vn.

Chức năng, nhiệm vụ của Sở tư pháp tỉnh

so tu phap tinh quang nam
Sở tư pháp tỉnh được giao chức năng và nhiệm vụ cụ thể

Sở Tư pháp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam. Đây là đơn vị có tài khoản và con dấu riêng. Chức năng chính của Sở Tư pháp là: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh; quản lý các công tác tổ chức, biên chế của UBND; thực hiện công tác chuyên môn và tham mưu giúp UBND tỉnh. Một số nội dung cần Sở Tư pháp tham mưu là:

 • Xây dựng và thi hành các quy phạm về pháp luật; 
 • Theo dõi quá trình thi hành pháp luật; 
 • Kiểm tra và xử lý các quy phạm liên quan đến pháp luật; 
 • Phổ biến pháp luật; 
 • Kiểm soát các thủ tục hành chính;
 • Các vấn đề về hộ tịch, quốc tịch;
 • Các vấn đề về hòa giải ở cơ sở;
 • Các vấn đề liên quan đến chứng thực, công chứng;
 • Các vấn đề liên quan đến nuôi con nuôi;
 • Các vấn đề liên quan đến lý lịch tư pháp cá nhân, đơn vị;
 • Các vấn đề về bồi thường Nhà nước, bán đấu giá;
 • Các vấn đề về trọng tài thương mại, bán đấu giá tài sản;
 • Các vấn đề về luật sư, trợ giúp pháp luật và tư vấn pháp luật;
 • Các vấn đề về quản lý công tác trong thi hành pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính và các nội dung khác theo quy định.

Như vậy, dựa vào các chức năng được quy định, việc giải quyết nhiệm vụ của Sở tư pháp phải đúng quy trình, đúng quy định theo các văn bản hướng dẫn của nhà nước. Những nội dung này đã được UBND tỉnh Quảng Nam ghi rõ trong quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2015, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp của tỉnh Quảng Nam. 

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành được công khai tại các website chính thông như: thuvienphapluat.vn hoặc trang website của Sở Tư pháp: sotuphapqnam.gov.vn. Người dân có thể nhấp chuột và tìm hiểu thông tin một cách dễ dàng.

so tu phap tinh quang nam
Tìm hiểu Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh để hiểu thêm về chức năng nhiệm vụ của Sở tư pháp

Trên đây là những thông tin cần thiết về Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam – Chức năng, nhiệm vụ. Khi có nhu cầu thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Tư pháp, bạn có thể đến trực tiếp văn phòng Sở hoặc gọi điện xin tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *