Chính sách bảo mật

Đội ngũ biên tập viên và sản xuất của website Duanphuthinhgreenpark.vn khuyến cáo Quý khách đọc kỹ các thông tin Điều khoản bảo mật dưới đây để bảo vệ quyền lợi của mình.

Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi được quy định dưới đây.

Duanphuthinhgreenpark.vn thu thập thông tin người dùng nào?

Đối với người dùng truy cập vào trang web này, hệ thống sẽ thu thập 2 loại thông tin sau:

Thông tin về Internet được hệ thống thu thập tự động

Đây là các thông tin được website thu thập tự động khi bạn truy cập vào duanphuthinhgreenpark.vn. Thông tin này có thể bao gồm:

• Thông tin về kết nối Internet (địa chỉ IP của người dùng, thiết bị sử dụng Internet, mạng Internet đã sử dụng, …)
• Thông tin về lịch sử của các hành động trên trang web của bạn
• Thông tin về các trang web bạn sử dụng trước, trong và sau khi sử dụng trang web này

Thông tin cá nhân của người dùng

Loại thông tin này chỉ được thu thập và lưu trữ khi người dùng cho phép và tự nguyện đóng góp. Các thông tin này sẽ được hệ thống thu thập khi bạn thực hiện các thao tác sau trên website:
• Đăng ký tài khoản trên website duanphuthinhgreenpark.vn
• Bình luận dưới các bài viết của website duanphuthinhgreenpark.vn
• Phản ánh về chất lượng và các bài báo của trang web
• Điền phiếu quà tặng, nhận ưu đãi, nhận thông tin trên trang web

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng để làm gì?

Đối với thông tin người dùng được thu thập trên trang web này, nhóm Duanphuthinhgreenpark.vn sẽ chỉ sử dụng cho các mục đích sau:
• Hỗ trợ người dùng kịp thời khi cần thiết
• Ngăn chặn các hành động mà chúng tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng đến người dùng
• Cập nhật cho người dùng những tin tức mới nhất trên trang web
• Khắc phục các sự cố liên quan đến người dùng
• Nhận phản hồi và nâng cấp trang web khi cần thiết
• Cung cấp thông tin cho cơ quan tư pháp khi được yêu cầu

Thông tin người dùng trên website được trao đổi với ai?

Mọi thông tin của người dùng trên website duanphuthinhgreenpark.vn chỉ được trao đổi và sử dụng trong phạm vi nhóm vận hành website.
Trong một số trường hợp đặc biệt, khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này cho cơ quan tư pháp.
Thời gian lưu giữ thông tin người dùng
Tất cả thông tin người dùng được lưu trữ trong hệ thống an toàn của chúng tôi. Thông tin này chỉ bị xóa khi:
• Nhóm trang web nhận ra rằng không cần lưu trữ
• Người dùng yêu cầu xóa (đối với thông tin cá nhân do người dùng cung cấp)